D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini xxxxxx.com pertanyen a NOM EMPRESA, amb domicili a ADREÇA, telèfon +34 972 XX XX XX, correu electrònic xxx@xxxx.com i CIF Xxxxxxxx.
Drets de propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de NOM EMPRESA o de terceres persones amb qui NOM EMPRESA ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. NOM EMPRESA difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. NOM EMPRESA adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de NOM EMPRESA.
Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. I NOM EMPRESA no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a xxxxxx.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. NOM EMPRESA no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
NOM EMPRESA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. NOM EMPRESA no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per NOM EMPRESA.
Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal NOM EMPRESA informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.
Autorització per enllaçar amb xxxxxx.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.